26 září, 2023

Azorské ostrovy s 5 657 registrovanými nezaměstnanými v prosinci

2 min read

V prosinci bylo na Azorských ostrovech na regionálním středisku pro kvalifikaci a zaměstnanost registrováno 5 657 nezaměstnaných, přičemž v tomto měsíci bylo na trh práce umístěno 163 Azoranů, uvedl regionální sekretariát pro mládež, odbornou kvalifikaci a zaměstnanost.

V prosinci bylo na Azorských ostrovech na regionálním středisku pro kvalifikaci a zaměstnanost registrováno 5 657 nezaměstnaných, přičemž v tomto měsíci bylo na trh práce umístěno 163 Azoranů, uvedl regionální sekretariát pro mládež, odbornou kvalifikaci a zaměstnanost.

V prohlášení zveřejněném na oficiálních internetových stránkách regionální vlády (koalice PSD/CDS-PP/PPM) se uvádí, že „na konci prosince bylo na regionálním středisku kvalifikace a zaměstnanosti registrováno 5 657 nezaměstnaných osob, přičemž bylo ve stejném období uspokojeno dalších 139 nabídek práce, což vedlo k umístění 163 Azoranů na trhu práce.

Podle měsíčního bulletinu Regionálního ředitelství pro odbornou kvalifikaci a zaměstnanost, které spadá pod regionální sekretariát pro mládež, odbornou kvalifikaci a zaměstnanost, „statistické údaje ukazují, že v prosinci došlo k poklesu počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání hledajících první a nové zaměstnání o 10,90 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku a k odchylce o 0,32 % ve srovnání s předchozím měsícem, tj. listopadem“.

Převážná většina nezaměstnaných, 75,68 %, je v sektoru služeb, což odpovídá 87,80 % všech registrovaných nezaměstnaných, uvádí se v poznámce.

Podle ostrovů se na ostrově Sao Miguel nachází 66,50 % všech nezaměstnaných v regionu, na ostrově Terceira 15,94 %, na ostrově Pico 5,89 %, na ostrově Faial 3,13 %, na ostrově Sao Jorge 2,63 %, na ostrově Graciosa 2,51 %, na ostrově Santa Maria 1,80 %, na ostrově Flores 1,47 % a na ostrově Corvo 0,12 %.

Co se týče obcí, Ponta Delgada, Ribeira Grande a Angra do Heroísmo představovaly v prosinci 53,97 % všech registrovaných nezaměstnaných na Azorech.

Také podle zveřejněných údajů bylo v prosinci 2022 na souostroví v socioprofesních začleňovacích programech obsazeno 2 463 míst, z toho 1 192 mužů a 1 271 žen.

Pokud jde o opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí, 1 654 mladých lidí vypracovávalo projekty v reálném pracovním kontextu s důrazem na Estagiar L a T.

Podle těchto údajů bylo na školení 332 Azoranů.

More Stories