Lidé v městských bytech sáhnou hlouběji do kapsy. Radní rozhodli o nových nájmech

Až 500 milionů korun do oprav bytových domů plánuje Havířov investovat v příštích pěti letech. Kvůli tomu však sáhnou hlouběji do kapes i samotní nájemníci. Investice se totiž promítnou do nájemného. Podle města je potřeba neodkladně opravit zejména nevyhovující výtahy a provést generální opravy elektroinstalací.

Nájmy v městských bytech se zvýší
ZDROJ: Havířov ŽIJE
REKLAMA
REKLAMA:

Město chce pokračovat také se zateplováním a celkovou rekonstrukcí domů. Důvodem je, aby jejich provoz byl nejen úsporný, ale také uživatelsky maximálně komfortní. A to funkčně i esteticky.

„Z celkového počtu 190 potřebuje opravu 139 výtahů, které byly vyrobeny v 70. a na začátku 80. let.  Když budeme vycházet z průměrné ceny výtahu v jednom domě ve výši 1,3 milionu korun, bude na kompletní výměnu výtahů potřeba 180,7 milionu korun.  V horizontu plánovaných pěti let tak bude jen do výtahů nutné investovat ročně více než 36,1 milionu korun,“ vysvětlil primátor města Havířov Josef Bělica (ANO). K celkové sumě je nutné připočíst cenu za projekty, která se může pohybovat v rozmezí 4 až 7 milionů korun.

Dodal, že k celkové sumě je nutné připočíst cenu za projekty, která se může pohybovat v rozmezí 4 až téměř 7 milionů korun.

„Musíme především myslet na bezpečnost nájemců a zajistit plynulost a návaznost oprav. Za kolik se vysoutěží výtahy v tuto chvíli nevíme, ale na generální opravy elektroinstalací by mělo zůstat 10 až 20 milionů korun,“ doplnil jednatel Městské realitní agentury (MRA) Róbert Masarovič (ANO).

Na opravy elektroinstalací nebyl dosud v rozpočtu dostatek peněz. MRA přesto začala s jejich výměnou už vloni, a to alespoň u nájemníků, kteří o to projevili zájem. „Z dnešního pohledu je 40 let stará elektroinstalace nedostatečná, protože je z hliníku, který neodolává velkému zatížení elektrickým proudem. Hliníkové elektroinstalace odpovídaly technickým a bezpečnostním normám v době, kdy vznikaly. Moderní spotřebiče však vyžadují jiné než dvoudrátové připojení. Elektroinstalace se v současné době provádí v mědi, která má vyšší vodivost, neoxiduje a je odolná proti hoření (nešíří plamen),“ zdůraznil jednatel MRA Jiří Lankočí (ČSSD).

Investice budou mít vliv na výši nájemného

„Provedení neodkladných oprav chce město zajistit v co nejkratší době. Proto budou opravy a investice profinancovány úvěrem v předpokládané výši 200 milionů korun,“ zdůraznil primátor Bělica.

Havířov však úvěrem na opravy domů a bytů nehodlá zatěžovat městský rozpočet. Úvěr bude proto splácen výlučně z vybraného nájemného. Nájemci se však mohou spolehnout, že veškeré tržby z nájemného budou v maximální míře investovány zpět do bytového fondu. S ohledem na plánované opravy a splácení úvěru rozhodla Rada města Havířova dne 15. dubna o nových podmínkách nájemného, které budou platit od 1. července.

„Při tak masivních investicích, které už vloni činily přes 250 milionů korun, a dalších plánovaných v horizontu pěti let, je úprava podmínek nezbytná. Dosud bylo nájemné v městských bytech jedno z nejnižších v celém regionu. Po jeho úpravě bude bydlení v našich městských bytech i nadále výrazně levnější než v těch komerčních,“ zdůvodnil rozhodnutí radních Bělica.

Lepší podmínky pro žadatele o byt, výhody pro starousedlíky

„Po pečlivém rozboru současného stavu hodláme také přistoupit ke sjednocení vstupních podmínek pro žadatele o byt. Zruší se předplácení nájemného na půl roku dopředu, sjednotí se požadované kauce a nájemné ve všech městských částech. Tento systém bude výhodnější pro rodiny s malými dětmi a mladé nájemníky, kteří neměli dostatek financí na zaplacení nájmu na šest měsíců dopředu,“ přiblížil Masarovič.

Průměrná měsíční výše nájemného činí dnes 53,37 Kč/m2. Nově se stanoví jednotná základní sazba 75 Kč/m2, která se projeví zejména u nových žadatelů a nájemců, kteří v městských bytech nežijí déle než 3 roky, a proto mají nájemní smlouvu na dobu určitou. I tato sazba však může být formou slevy snížena na 70 Kč/m2 v domech, které prozatím nebyly sanovány. Snížena až na 60 Kč/m2 může být u tzv. bytů druhé kategorie.

V případě dlouhodobých nájemců s nájemními smlouvami na dobu neurčitou bude sice základní sazba 75 Kč/m2 rovněž zavedena, ale s odloženou účinností až od roku 2023. Tito nájemci budou po dobu příštích 4 let chráněni před jakoukoliv úpravou nájemného. Po tuto dobu budou platit nejvýše 65 Kč/m2. Tato částka přitom může být podle stupně zateplení a kategorie bytu dále snížena až na 60 resp. 52,50 Kč/m2.

Uvedená forma fixace nájemného bude možná pouze v případě dohody s nájemcem. U bytů, jejichž nájemci o fixaci nové sazby nájemného neprojeví zájem a neuzavřou tedy dohodu s pronajímatelem, bude postupováno striktně dle zákona. V těchto případech se tedy neuplatní základní sazba 75 Kč/m2 resp. zafixovaná zvýhodněná sazba max. 65 Kč/m2, nýbrž komerční nájemné, které je v místě a čase obvyklé.

„V této souvislosti si dovolujeme oslovit nájemce, aby ve vlastním zájmu poskytli správci městských bytů, společnosti Městská realitní agentura, s.r.o., maximální součinnost, jakmile budou k uzavření příslušné dohody vyzváni,“ vyzval primátor města.

V následujících dvou měsících bude probíhat vysvětlující kampaň. Nájemníci budou informováni prostřednictvím médií, podrobnější informace poskytnou pracovníci MRA v agenturách a správci bytových domů. Ti budou komunikovat s nájemníky ohledně nových smluv.

REKLAMA

NAPSAT KOMENTÁŘ

Vložte komentář
Vložte zde vaše jméno