ZŠ Školní na Šumbarku upgraduje! Za 350 tisíc korun mohou dělat děti pokusy.

Zrenovované učebny pro fyziku a chemii a nová přednášková místnost lákají děti ze ZŠ Školní na Šumbarku k větší vědomostní aktivitě. Podívat se přišla i náměstkyně a bývalá primátorka Feberová

REKLAMA
REKLAMA:

Žáci ZŠ Školní mohou nyní absolvovat odborné přednášky v nově vybavené přednáškové místnosti či dělat pokusy ve zrenovované učebně fyziky a chemie. Nové učebny si ve čtvrtek 24. ledna přišli prohlédnout představitelé vedení města Havířova, ekonomický náměstek primátora Havířova Ondřej Baránek a náměstkyně pro školství a kulturu Jana Feberová, ale také zástupci městské policie a hasičského záchranného sboru, kteří budou dětem pravidelně přednášet.

Učebna primární prevence a projektové výuky slouží jako přednášková místnost, nově je vybavená velkým plátnem a dataprojektorem. Škola zde pořádá různé besedy a přednášky zaměřené na prevenci. „ZŠ Školní je školou, kam dochází mnoho dětí ze sociálně slabších rodin a práce s nimi je mnohdy náročnější než práce se žáky jiných základních škol. Besedy, které zde škola pořádá, mají pro děti velký význam – mnohdy nahrazují určitou část výchovy, které se některým dětem v rodinách nedostává tak, jak by mělo,“ uvádí náměstkyně Jana Feberová.

Do přednášek se zapojuje městská policie, PČR či hasičský záchranný sbor. Děti se zde učí také průřezová témata věnovaná přípravě občanů k obraně státu, správné komunikaci mezi lidmi, správnému a zdravému stravování nebo dopravní výchově. „Učebna primární prevence a projektové výuky slouží k výuce těch průřezových témat, jakými jsou mediální a etická výchova, bude zde působit Klub občanských a sociálních dovedností a Čtenářský klub. Poslouží také jako přednášková místnost, kde k dětem promluví nejen členové všech složek integrovaného záchranného systému, ale i organizací, které děti naučí například finanční gramotnosti,“ objasnil ředitel školy Martin Svoboda.

Učebnu chemie a fyziky škola zvelebila po náročné opravě rozvodu vody v podlaze – v místnosti je nová podlaha a nové zdi. Učitelé nyní vyučují ze stupínku zpoza nového demonstračního stolu. Nové stoly mají také žáci, vede do nich voda a slaboproud. „V učebně fyziky a chemie se snažíme vyučovat žáky spíše prakticky. Zvládnout oba dva tyto předměty není pro děti jednoduché a mohou-li si některé fyzikální a chemické pokusy vyzkoušet v praxi na různých laboratorních nástrojích, snadněji si látku zapamatují. Vybavení nové učebny fyziky a chemie již odpovídá moderním požadavkům na výuku,“ vysvětlil ředitel Svoboda.

Nové vybavení učeben vyšlo na více než 350 tisíc korun, pokryl je rozpočet školy a investiční příspěvek města.

Zdroj: Magistrát města Havířova

REKLAMA

NAPSAT KOMENTÁŘ

Vložte komentář
Vložte zde vaše jméno