Nadační fond Residomo podpořil organizace, které pomáhají handicapovaným dětem

Celkem 20 projektů podpořil v letošním Nadační fond Residomo. V rámci programu Městské komunity mohly neziskové organizace zažádat o podporu až do výše 75 tisíc korun na vzdělávací, sportovní, kulturní a komunitní aktivity, ale také na pomoc hendikepovaným. Stejnou částku mohly získat žadatelé z programu Místo pro život zaměřeného na životní prostředí. Které organizace si rozdělily částku 1 220 000 korun rozhodla veřejnost hlasováním na webových stránkách. O podpoře dalších projektů rozhodla správní rada nadačního fondu v září.

Nadační fond Residomo
Nadační fond Residomo
REKLAMA
REKLAMA:

“Chceme přispívat k rozvoji aktivit pro děti i dospělé a zpříjemnit jim život ve městě. Zároveň jsme připraveni podpořit aktivní občany, kteří v hlavě nosí projekty, jež mohou příznivě ovlivnit celou lokalitu,” vysvětlil myšlenku nadačního fondu jednatel společnosti Residomo Martin Ráž.

Podpora z Nadačního fondu Residomo byla zacílená hlavně na oblast Havířova a Karviné. Jednou z podpořených organizací je havířovský spolek ADAM – autistické děti a my, který organizuje terapie a volnočasové aktivity pro děti s poruchami autistického spektra. Za podpory nadačního fondu například zorganizovali v pondělí 27. listopadu setkání s youtuberem Kovym. Akce měla za cíl propojit svět autistů a zdravých dětí (vice v naší reportáži zde).

Finanční prostředky od nadačního fondu dále získal pro přípravu mladých talentů také florbalový oddíl TJ Slovan Havířov či Handicap sport club Havířov, který sdružuje děti, mládež i dospělé se spastickým postižením.

PODPOŘENÉ  PROJEKTY V HAVÍŘOVĚ A KARVINÉ

INTEGRAČNÍ KLUB BRÁNA
Nabízí prostor pro podporu, setkávání a rozvoj mladých lidí se zdravotním postižením. Snaží se umožnit svým uživatelům, aby mohli v co největší míře žít tak jako jejich zdraví vrstevníci, rozvíjet sebe sama, trávit svůj čas podle svých přání a bez doprovodu rodičů.

KARVINSKÉ MAŽORETKY
Probojovaly se až na mistrovství světa, které se koná příští rok v Praze. Jejich snahou je dobře reprezentovat nejen Českou republiku, ale především město Karviná. Nadační příspěvek bude využit na startovné a stravu.

TANEČNÍ ŠKOLA HORIZONTY
Její historie se píše již od roku 1979 a patří tak k tanečním školám s nejdelší tradicí v ČR. Vzhledem k vysokým nákladům na provoz pomůže příspěvek k nákupu nových tanečních pomůcek, popřípadě poslouží k hrazení nákladů na dopravu na taneční soutěže.

KONCERTY K 750. VÝROČÍ KARVINÉ A 110. VÝROČÍ MÁJOVÁKU
Cílem projektu je důstojná oslava významných výročí v nadcházejícím roce. Každý z uvedených koncertů bude jedinečný a nabídne odlišný repertoár. Prioritou je rozšíření nabídky kulturních akcí v Karviné.

KARVINÁ Z VODNÍ HLADINY ŘEKY OLŠE
Spolek chce umožnit široké veřejnosti, zejména rodinám s dětmi, splutí řeky napříč Karvinou v délce zhruba dvou kilometrů. Nadační příspěvek poslouží k zakoupení čtyř plastových kánoí.

BEZPEČNÁ DOMÁCNOST
Cílem projektu je snížení úrazovosti v domácnostech seniorů z neznalosti či neodbornou manipulací s běžným vybavením. Prostředky získané z nadačního příspěvku budou použity na lektorné, informační letáky, vzdělávací materiály a podobně.

PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM
Nabízí preventivní podporu, případně pomoc v tíživé situaci rodinám s dětmi se specializací na podporu těhotných žen a jejich partnerů, matek, případně i otců na mateřské či rodičovské dovolené.

TORPÉDO HAVÍŘOV
Příspěvek poputuje na uspořádání akce, během níž bude organizována finanční sbírka na zakoupení invalidního vozíku či jiných potřeb pro tělesně postižené. Akce se uskutečnila 16. a 17. prosince 2017 v Havířově.

ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ 2017
XII. ročník komunitního benefičního festivalu místních neziskových organizací. Proběhla ve čtvrtek 7. prosince 2017 v Dolní oblasti Vítkovic.. Jednalo se o ojedinělou akci v regionu i celé České republice.

HANDICAP SPORT CLUB HAVÍŘOV
Sdružuje děti, mládež i dospělé s těžkým tělesným postižením. Je zaměřen na rozvoj boccii (sport podobný francouzskému pétanque) a zvyšování kvality a nabídky služeb v této oblasti pro dosavadní i nové členy.

CENTRUM PRO RODINU SLUNÍČKO
Spolek si dal za cíl vytvořit komunitu rodin s dětmi, obnovit rodinné tradice a vést děti k respektu k přírodě, samostatnosti a odpovědnosti. Peníze směřují na vytvoření zázemí, tedy ekozahrady uprostřed sídliště v Karviné-Novém Městě pro kreativní tvoření a výuku a zdravý pohyb dětí a jejich rodičů.

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ
Provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Ostravě‑Kunčičkách. Cílem projektu je zajistit, aby i nově připojené prostory dosahovaly přijatelného stan‑ dardu využívání a bezpečnosti. Vznikne také prostor pro individuální práci s klienty.

ŠUMFEST 2017
Příspěvek pomohl s uspořádáním společensko-kulturní akce na náměstí TGM v Havířově‑Šumbarku, a přispěl tak k oživení této lokality.

KARVINSKO.EU Projekt je zaměřen na vytvoření turistického portálu a tištěné průvodce po všech zajímavých místech Karvinska nejen v českém jazyce.

SPOLEK ADAM
Od roku 2010 organizuje terapie a volnočasové aktivity pro děti s autismem. Jednou z akcí je také organizování hravého odpoledne “Youtubeři a ADAM jsou COOL”.

BOX HAVÍŘOV Z.S.
Cílem spolku je dovést své členy do české reprezentace. Prostředky tedy putují na financování nájmu tělocvičny, kde probíhají tréninky.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Smyslem projektu je rozšíření členské základny oddílu stolního tenisu v Karviné a zajištění co nejlepších tréninkových podmínek pro děti.

KONVERZACE UMĚNÍM
Projekt se snaží seznámit veřejnost se současnou tvorbou karvinských výtvarníků a jejich kolegů z Prahy a Polska. Prostředky byly využity na výstavu 36 umělců spojenou s koncerty mladých muzikantů, doplněnou literárně‑dramatickými vystoupeními.

TJ SLOVAN HAVÍŘOV
Hlavní činností florbalového oddílu je sportovní příprava dětí a mládeže ve věku 6 až 18 let. Nadační příspěvek byl použit na systematickou celoroční přípravu mladých talentů.

REKLAMA

NAPSAT KOMENTÁŘ

Vložte komentář
Vložte zde vaše jméno